P
  PRALNA TEHNIKA d.o.o.

            Vodovodna ulica 30 ; 2000 Maribor - Slovenija

 Servis i prodaja opreme za praonice i kemijske čistionice

Novosti                                                                      

                                                                                                                         
 O nama - Home                            

   

 

 

 

 

Novosti kod proizvođača PRIMUS

Proizvođač PRIMUS je u prošloj godini počeo sa vlastitom proizvodnjom mašina za sušenje kapacitete 9 do 35 kg sa strujnim , parnim ili plinskim grijanjem .Osim toga je PRIMUS izlagao na nekim večim sajmovima u svijetu . Novost u prodajnom programu proizvođača Primus su perilice kapacitete 6 ili 7 kg sa pumpom koje je zbog lakšeg održavanja namiještena na sprednji strani mašine . Isto tako je proširio rang sidrenih mašina RS sa nekoliko novih modela ( kapacitete ) . Više informacija o tome možete pročitati u engleskom jeziku na slijedečoj stranici !

Do kraja ove godine če se na mašinama za pranje početi serijski ugrađivati novi programator Graphitronic koji omugučava dodatne stvari u programiranju i radu mašina . Kod njega postoji mogučnost , da se preko posebnog softweara povezuju sve mašine u mrežu i omugučava kompletnu kontrolu rada mašina kao i potrošnju .

Novosti kod proizvođača FIRBIMATIC

Proizvođač mašina za kemijsko čiščenje je potpuno promijenio svoju web stranicu . Na njoj sada možete nači puno više informacija o radu proizvodnje , prospektni material .

U serijsku proizvodnju je ušla i mašina koja u jednoj mašinu uključuje tri funkcije kemijsko čiščenje , sušenje i mokro čiščenje . Ime tog novog proizvoda je TRIO !

Novosti kod poduzeča PRALNA TEHNIKA d.o.o.

Poduzeče Pralna tehnika d.o.o. je 2008 godine bilo prisutno na sajmovima GAST u Splitu i PROMOHOTEL u Poreču .

 

Nekoliko slika sa izlaganja na sajmu Promohotel 2008 u Poreču :

         

Poduzeče PRALNA TEHNIKA d.o.o. početkom 2007 godine postaje ekskluzivni prodavač opreme PONY za područje Srbije , Makedonije , Crne Gore i Bosne !

Opče novosti

U mijesecu septembru 2007 je poduzeče Pralna tehnika d.o.o. učestvovalo na međunarodnom skupu na Otočcu .

Nekoliko slika sa tog skupa :

                                              

 

 

 

 

 

                                   

Datum zadnje promijene : 02-okt-2009 08:25:42

Copyright Pralna tehnika d.o.o.