P
  PRALNA TEHNIKA d.o.o.

            Vodovodna ulica 30 ; 2000 Maribor - Slovenija

 Servis i prodaja opreme za praonice i kemijske čistionice

Pegle                                                                      

                                                                                                                         
 O nama - Home Gore                            

   

 

 

 

Pegla I25-30

Pegla sa koritom i grijanjem na struju dužine valja 1000 do 2000 mm

Pegla I35-I50

Pegla sa trakovima za peglanje . Grijanje na struju paru ili plin . Dužina valja 1400 do 3200 mm .

Pegla IF 50

Pegla sa ugrađenom uzdužnom slagačicom grijanjem na paru struju ili plin . Dužina valja 2000 do 3200 mm .

Pegla IF 50

Pegla sa ugrađenom uzdužnom slagačicom i ulagačicom , grijanjem na paru struju ili plin . Dužina valja 2000 do 3200 mm . Mogučnost kupnje i prečne slagačice .

Prospekti mašina za pranje na engleskom jeziku . Prospekti su u PDF formatu !

Mašina za peglanje I25-30                Mašina za peglanje I35-50                Mašina za peglanje IF50                Mašina za peglanje IFF50


Pegle sa koritima i slagalice LAPAUW

Male pegle

Pegle sa jednim ili više valja . Medij grijanja para , plin ili lož ulje !

Velike pegle

Pegle sa jednim ili više valja . Medij grijanja para , plin ili lož ulje !

Male slagačice

Slagačice za različite sisteme slaganja

Velike slagačice

Slagačice za različite sisteme slaganja

 

 

                                   

Datum zadnje promijene : 02-okt-2009 08:25:39

Copyright Pralna tehnika d.o.o.