P
  PRALNA TEHNIKA d.o.o.

            Vodovodna ulica 30 ; 2000 Maribor - Slovenija

 Servis i prodaja opreme za praonice i kemijske čistionice

Referencije                                                                      

                                                                                                                         
 O nama - Home                            

   

 

 

 

 

Nekoliko podataka i slika o tome čime se bavi naše poduzeče :

Praonice u Republici Hrvatski

Praonica Sunce Poreč                                                           

                        

Hotel Turist Varaždin 

  

 

Praonice u Crnoj gori

Hotel Princess ( Topolica ) Bar

                                       

 Referentna lista praonica u kojoj se nalazi oprema Primus i Lapauw ili vršimo servise na toj opremi u Rep.Hrvatski :

 

 

Referentna lista praonica u kojoj se nalazi oprema Primus i Lapauw i vršimo servise na toj opremi u   Crnoj gori :

 

 

Referentna lista praonica u kojoj se nalazi oprema Primus i vršimo servise na toj opremi u Bosni i Hercegovini :

U koliko želite koju od navedenih praonica posijetiti vas molimo da pošaljete e-mail za organizaciju vaše posijete !

Web stranicu proizvođača opreme PRIMUS možete nači na slijedečoj adresi :

Web stranicu proizvođača opreme FIRBIMATIC možete nači na slijedečoj adresi :

Web stranicu proizvođača opreme LAPAUW možete nači na slijedečoj adresi :

Web stranicu proizvođača opreme PONY možete nači na slijedečoj adresi :

 

                                   

Datum zadnje promijene : 02-okt-2009 08:25:39

Copyright Pralna tehnika d.o.o.